Opieka wytchnieniowa

terminy wypłat świadczeń wrzesień grudzień 2021

Wraz z ogłaszaniem przez rząd kolejnych obostrzeń i wytycznych wynikających z epidemii SARS CoV-2 oraz ze zwiększoną ilością zakażeń Covid-19 podstawową formą obsługi klientów Ośrodka jest:

• kontakt telefoniczny

tel. 22 780 94 61 od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

poniedziałki w godz. 8.00 - 18.00

tel. 797 957 899 w godz. 7.30 - 19.00

• mailowy

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach wyjątkowych możliwy jest kontakt osobisty z pracownikiem po wcześniejszym umówieniu.

Korespondencję w formie papierowej można umieszczać w skrzynce wystawionej przed Miejsko -Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 28 lub przed Urzędem Miejskim w Karczewie, ul. Warszawska 28

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie
zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane
wsparciem rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.
Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
2. Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz Karczewa po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
4. Z rodziną wspierającą Burmistrz Karczewa zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.
Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. Warszawska 28, tel. 22 780 94 61, tel./fax 22 780 62 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem.