Dnia 14 grudnia 2012 roku odbyło się zakończenie projektu konkursowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja młodych mieszkańców gminy Karczew poprzez uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat. B i szkoleniach z przedsiębiorczości". Projekt realizowany był w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2012 r. Wzięło w nim udział 10 osób zamieszkujących gminę Karczew w wieku 18-25 lat. W ramach projektu odbyły się warsztaty i konsultacje z przedsiębiorczości, konsultacje z psychologiem oraz kurs prawa jazdy kat. B. Wszyscy uczestnicy projektu uznali, że posiadanie prawa jazdy w znacznym stopniu ułatwi prowadzenie własnej działalności gospodarczej. – to tak bardziej po „mojemu".

Efektem udziału w zaplanowanych działaniach było stworzenie przez uczestników biznesplanów opartych na własnym pomyśle. Młodzi uczestnicy zaskoczyli osoby oceniające innowacyjnością. Wśród biznesplanów wybrano najlepszy i nagrodzono autora – Panią Klaudynę Żelewską. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie, życzymy powodzenia w realizacji własnych pomysłów oraz pozytywnego zaliczenia egzaminów państwowych z zakresu prawa jazdy.