W maju 2008 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie rozpoczął realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu przeprowadzimy:

  •     badania psychologiczne młodzieży
  •     terapię psychologiczną (indywidualną dla młodzieży i grupową dla ich rodzin)
  •     terapię psychospołeczną dla młodzieży i ich rodzin
  •     treningi umiejętności społecznych dla młodzieży

Ponadto sfinansujemy:

  •     zajęcia i wyjazdy wakacyjne dla młodzieży
  •     zajęcia pozaszkolne związane z uzupełnieniem braków powodujących trudności edukacyjne.


Udział w projekcie w 2008 r. weźmie młodzież w wieku 15 - 25 lat oraz ich najbliższe otoczenie (rodziny).
Uczestnictwo w projekcie pozwoli im:

  •     zwiększyć swoje umiejętności wchodzenia w role społeczne w zależności od wieku,
  •     przeciwdziałać bezradności, wpływowi destruktywnych grup rówieśniczych, rozpoznawania pozytywnych wzorców
  •     zwiększyć motywację do uzupełnienia wykształcenia gwarantującego „lepszą przyszłość"
  •     zwiększyć motywacje do zachowania prawidłowych relacji w rodzinie, szkole, grupach rówieśniczych.


Informacje na temat projektów unijnych na stronach internetowych:
www.efs.gov.pl                    www.europa.eu