Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie przystąpił do projektu konkursowego „Dajemy szansę kobietom” w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w okresie od września do grudnia 2010 r.
Grupą docelową projektu są kobiety wychowujące dzieci zamieszkujące na terenie miasta i gminy Karczew. Projektem objętych zostanie 10 kobiet, wśród których znajdą się kobiety bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz zatrudnione, głównie w rolnictwie.
Działania realizowane w projekcie na rzecz kobiet polegać będą na przeprowadzeniu szkoleń i warsztatów, które będą się odbywały dwa razy w tygodniu po dwie godziny zegarowe.
Tematyka:

  •     blok psychologiczny: psychologiczne korzyści samozatrudnienia, psychologiczne korzyści tworzenia grup samopomocowych.
  •     blok dotyczący rękodzieła: wybrane techniki rękodzieła (wikliniarstwo, decoupage, wyrób biżuterii, garncarstwo, hafciarstwo
  •     blok dotyczący przedsiębiorczości: formalno prawne aspekty związane z prowadzeniem firmy – formy rozliczania oraz opodatkowania dochodów, bieżące formalności, możliwości dofinansowania    działalności: fundusze urzędów pracy, Unii Europejskiej, pożyczki, kredyty i inne konieczne do założenia własnej firmy
  •     blok informatyczny: obsługa przeglądarki internetowej, stworzenie projektu strony www dla grupy samopomocowej, zarządzanie stroną www.

 

pdfplakat projektu