Udział w projekcie „Integracja społeczna w gminie Karczew „Dajemy szansę" w 2010 r. wezmą:
rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - (8 rodzin)
 
W ramach projektu  przeprowadzimy:

  •     terapię psychologiczną rodzinną
  •     terapię psychologiczną indywidualną
  •     interwencję systemową wobec rodziny
  •     wsparcie asystenta rodzinnego
  •     wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci osób uczestników projektu (pomoc w nauce)

Ponadto sfinansujemy:

  •      zajęcia i wyjazdy wakacyjne dla młodzieży
  •      wyjazd dwudniowy warsztatowy - studyjny

Uczestnictwo w projekcie pozwoli :

  •     zwiększyć  umiejętności lepszego porozumiewania się w rodzinie, dialogu, kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku
  •     zwiększyć umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego
  •     zwiększyć samoocenę  i umiejętności komunikowania się.

Bez wsparcia EFS nie byłoby możliwe zrealizowanie tak kompleksowego programu. Projekt charakteryzuje się trwałością i skutecznością rozwiązań. Ma charakter długofalowy gdyż intensywna terapia pozwoli na poprawę funkcjonowania osób w rodzinie a także w grupie i środowisku.