Get Adobe Flash player

logotyp projekt 2018

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2012 będzie realizował projekt konkursowy pt. „Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy Karczew poprzez uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat. B i szkoleniach z przedsiębiorczości". Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej" Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji".

Głównym celem projektu jest integracja i aktywizacja 10 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo osób z terenu gminy Karczew w wieku 18—25 lat. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w sierpniu 2012 roku. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby (kobiety i mężczyźni) zainteresowane założeniem własnej firmy oraz pochodzące z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Zajęcia odbywać się będą w okresie: wrzesień- grudzień 2012 r.
W projekcie przewidziano między innymi: warsztaty z przedsiębiorczości warsztaty dotyczące tworzenia biznesplanu indywidualne konsultacje z psychologiem w zakresie przewidzianym w projekcie. indywidualne konsultacje dotyczące przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu kurs prawa jazdy kat. B – cześć teoretyczna i praktyczna
Jednym z elementów projektu jest stworzenie przez uczestników projektu biznesplanów, z których najlepszy zostanie nagrodzony. Przewidywana nagroda za najlepszy biznesplan - to netbook z oprogramowaniem.

**Czytaj więcej: **„AKTYWIZACJA ZAWODOWA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW " 

Dnia 14 grudnia 2012 roku odbyło się zakończenie projektu konkursowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja młodych mieszkańców gminy Karczew poprzez uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat. B i szkoleniach z przedsiębiorczości". Projekt realizowany był w okresie od 01.08.2012 do 31.12.2012 r. Wzięło w nim udział 10 osób zamieszkujących gminę Karczew w wieku 18-25 lat. W ramach projektu odbyły się warsztaty i konsultacje z przedsiębiorczości, konsultacje z psychologiem oraz kurs prawa jazdy kat. B. Wszyscy uczestnicy projektu uznali, że posiadanie prawa jazdy w znacznym stopniu ułatwi prowadzenie własnej działalności gospodarczej. – to tak bardziej po „mojemu".

Efektem udziału w zaplanowanych działaniach było stworzenie przez uczestników biznesplanów opartych na własnym pomyśle. Młodzi uczestnicy zaskoczyli osoby oceniające innowacyjnością. Wśród biznesplanów wybrano najlepszy i nagrodzono autora – Panią Klaudynę Żelewską. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie, życzymy powodzenia w realizacji własnych pomysłów oraz pozytywnego zaliczenia egzaminów państwowych z zakresu prawa jazdy.