Get Adobe Flash player

logotyp projekt 2018

Plakat nr 3 - opis wsparcia

pdfOpis podprogramu 201835.52 KB

JEŚLI CHCESZ OMINĄĆ KOLEJKI ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O 500+ ORAZ 300+ ZRÓB TO JUŻ DZIŚ ZA POMOCĄ INTERNETU W SWOIM BANKU LUB PRZEZ PORTAL EMP@TIA.
(INSTRUKCJA PONIŻEJ)

pdfInstrukcja składania wniosków poprzez portal empatia41.69 KB

pdfInstrukcja skladania wniosków w bankowości elektronicznej44.11 KB

TERMINY   SKŁADANIA   WNIOSKÓW

OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

 1. 1.Od 1 lipca 2018 r. - wnioski składane w formie elektronicznej drogą internetową

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

- fundusz alimentacyjny

- świadczenie wychowawcze ( 500 + )

- świadczenie Dobry start (300+)

 1. 2. Od 1 sierpnia 2018 r. - wnioski składane w formie papierowej w siedzibie MGOPS w Karczewie

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

- fundusz alimentacyjny

- świadczenie wychowawcze ( 500 + )

- świadczenie Dobry start (300+)

____________________________________________________________________________

 TERMINY   USTALANIA   PRAWA   DO   ŚWIADCZEŃ

ORAZ   WYPŁATA   ŚWIADCZEŃ

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 1. 1.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października
 2. 2.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września do dnia 30 września , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada .
 3. 3.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 października do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia.
 4. 4.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 listopada do dnia 30 listopada , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia .
 5. 5.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 grudnia do dnia 31 stycznia , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

 1. 1.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.
 2. 2.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września do dnia 30 września , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada .
 3. 3.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 października do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia.
 4. 4.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 listopada do dnia 30 listopada , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia .
 5. 5.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 grudnia do dnia 31 stycznia , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego.

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 

 1. 1.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada
 1. 2.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
 1. 3.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 listopada do dnia 31 grudnia , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego.

ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

 Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

UWAGA:
Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 29.05.2018 r.) do stosowania także na okres 2018/2019.

Link na stronę ministerstwa: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Można zgłosić policjanta do konkursu „Policjant, który mi pomógł" – wskażcie tych, którzy służą z sercem
Policjanci szczególnie zaangażowani w pomoc innym, pomagający i angażujący się w sprawy społeczne, dla których misją zawodową jest prawdziwa służba. Na takie właśnie kandydatury i zgłoszenia liczymy i zachęcamy do wyróżniania policjantów i zgłaszanie ich do XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł". Wśród nas, nie brakuje takich, którzy czynią dobro i pomagają potrzebującym w potrzebie, rozwiązują konflikty, udzielają porad, po prostu z sercem służą. Jednak to od Was – mieszkańców powiatu otwockiego, zależy aby można było ich społeczną misję pokazać i wyróżnić, postawić za wzór godny do naśladowania. Zgłaszając policjanta, trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej : www.niebieskalinia.pl . Terminy zgłoszeń upływają 31 maja tego roku. Wskażcie tych, którzy są wyjątkowi wśród nas policjantów.
Z wyrazami szacunku
nadkom. Daniel Niezdropa