Get Adobe Flash player

logotyp projekt 2018

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 07/2017 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie z dnia 27 lipca 2017 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie w dniu 14 sierpnia 2017 r. będzie NIECZYNNY.

 

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
W związku z powyższym pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w inny niż niedziela dzień pracy. W 2017 roku Święto 11 listopada przypada  w sobotę. Należy więc pracownikom udzielić za to święto dnia wolnego.
W związku z tym Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie Zarządzeniem Nr 07/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku ustanowił dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dzień 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy, tym samym Ośrodek w tym dniu nie będzie czynny.