W związku z realizacją projektu systemowego „Integracja społeczna w gminie Karczew „Dajemy szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Działanie 7.1" Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym zapewnienia pobytu na 2 dniowym wyjeździe integracyjnym dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia.


pdfTreść ogłoszenia89.71 KB

pdfZałącznik nr 1128.49 KB

pdfZałącznik nr 2127.91 KB

pdfZałącznik nr 3116.64 KB

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty124.4 KB12/05/2014, 21:45