Get Adobe Flash player

logotyp projekt 2018

Osoby niepełnosprawne z małych miast i wsi mogą pracować.
Wiemy, jak to osiągnąć – zapewniamy profesjonalne szkolenia, praktyczną naukę zawodu,
staże i skuteczną pomoc w znalezieniu pracy.

 

Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ZAPRASZAMY do zgłoszenia się do projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

 

Każda osoba będzie miała szansę na:

  • indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe (obsługa komputera, księgowość, e-marketing, administracja samorządowa, prowadzenie działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej),

  • uczestnictwo w płatnych stażach rehabilitacyjnych,

  • uczestnictwo w praktykach zawodowych,

  • finansowanie kosztów nauki, w tym materiałów dydaktycznych,

  • uczestnictwo w warsztatach aktywizacyjno-zawodowych oraz prawnych.

 

Dla uczestników projektu przewidujemy wyjazdy integracyjne do najciekawszych miejsc w Polsce!

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 022/ 565 48 77 oraz pod adresem www.aktywizacja.org.pl , zakładka e-szansa.

 

Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu) we współpracy z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (Partner projektu) i współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.