Get Adobe Flash player

logotyp projekt 2018

Można zgłosić policjanta do konkursu „Policjant, który mi pomógł" – wskażcie tych, którzy służą z sercem
Policjanci szczególnie zaangażowani w pomoc innym, pomagający i angażujący się w sprawy społeczne, dla których misją zawodową jest prawdziwa służba. Na takie właśnie kandydatury i zgłoszenia liczymy i zachęcamy do wyróżniania policjantów i zgłaszanie ich do XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł". Wśród nas, nie brakuje takich, którzy czynią dobro i pomagają potrzebującym w potrzebie, rozwiązują konflikty, udzielają porad, po prostu z sercem służą. Jednak to od Was – mieszkańców powiatu otwockiego, zależy aby można było ich społeczną misję pokazać i wyróżnić, postawić za wzór godny do naśladowania. Zgłaszając policjanta, trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej : www.niebieskalinia.pl . Terminy zgłoszeń upływają 31 maja tego roku. Wskażcie tych, którzy są wyjątkowi wśród nas policjantów.
Z wyrazami szacunku
nadkom. Daniel Niezdropa

informacja o projekcie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/  dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.