pdf  STATUT MGOPS - KARCZEW

pdf  REGULAMIN ORGANIZACYJNY

pdf  STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH