D Y Ż U R Y    P R A C O W N I K Ó W    S O C J A L N Y C H  W  M G O P S K A R C Z E W

PONIEDZIAŁEK                               

                              Agata Kaniewska - specjalista pracy socjalnej 

                              Małgorzata Marczak - specjalista pracy socjalnej

WTOREK                  

                              Agnieszka Zubkiewicz -  st. specjalista pracy socjalnej

                               Danuta Cieślak - st. specjalista pracy socjalnej      

 

ŚRODA                  DYŻURY  ZMIENNE -  DZIEŃ TERENOWY                                     

  

CZWARTEK     

                              Danuta Cieślak  -   st. specjalista pracy socjalnej        

                              Małgorzata Marczak - specjalista pracy socjalnej  

PIĄTEK            

                         Agnieszka Zubkiewicz- st. specjalista pracy socjalnej      

                         Agata Kaniewska - specjalista pracy socjalnej    

                          

Kierownik Ośrodka – Renata Góral przyjmuje w sprawach skarg
i wniosków w poniedziałki w godzinach 9.00 – 16.00