RODZINA 500+. Ruszył nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy 2021/2022. Zapraszamy rodziców do składania wniosków o świadczenie wychowawcze od 1.02.2021r. drogą elektroniczną oraz od 1.04.2021r. w formie papierowej. Zachęcamy do pobierania druków z naszej strony internetowej lub w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie (tylko po wcześniejszym umówieniu się na wizytę).

Pamiętaj, aby złożyć wniosek o "Rodzina 500+"
1 października 2017 r. rozpoczyna nowy okres świadczeniowy.
Aby nadal otrzymać świadczenie "rodzina 500+" złóż wniosek.
Możesz to zrobić już od 1 sierpnia br.
Wniosek złożysz bezpośrednio w gminie, w której mieszkasz lub przez internet.
Więcej informacji: mrpips.gov.pl
Wnioski na nowy okres już od 1 sierpnia 2017 r.
Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres.
Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Chodzi tu w szczególności o kwoty wsparcia oraz kryteria, w oparciu o które ustalane jest prawo do świadczeń. Nowelizacja dotychczasowych przepisów uwzględnia jednak rekomendacje zawarte w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin", do którego dokonania Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej było zobowiązane na mocy wcześniejszych regulacji. Jedna z tych rekomendacji dotyczyła wyeliminowania nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk, które w uzasadniony sposób godziły w społeczne poczucie sprawiedliwości i praworządności. Zjawiska te polegały m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Okresy zasiłkowe
Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +", prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.
W razie złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia.Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona wdanej gminie (np. centrum świadczeń), właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.
Podobne udogodnienia obowiązują w odniesieniu do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o te świadczenia można składać osobiście, listownie lub przez internet. W tym ostatnim przypadku zainteresowani mają do dyspozycji Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. Wnioski w wersji tradycyjnej udostępnia w swojej siedzibie lub na stronie internetowej podmiot realizujący świadczenia w danej gminie (urząd miasta/gminy, OPS lub centrum świadczeń).
Podkreślenia wymaga, że aby otrzymać świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.
Warto również zaznaczyć, że – w myśl nowych przepisów – począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski o wszystkie te świadczenia drogą elektroniczną już w lipcu.
Adres strony z wnioskami:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

źródło: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Przedstawiamy informację o tym, gdzie złożyć wniosek o świadczenie „Rodzina 500 plus". Za tydzień pokażemy krok po kroku jak go złożyć. W ramach podsumowania cyklu odpowiemy na najczęściej zadawane pytania. Wyjaśnimy zasady programu w praktyce.
Kto otrzyma świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom i opiekunom dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie na drugie i kolejne dziecko otrzymamy niezależnie od dochodu. Na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, świadczenie dostaniemy po spełnieniu kryterium dochodowego netto 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Tutaj prezentujemy najważniejsze zasady programu.


Trzeba złożyć wniosek
Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o jego przyznanie. Wniosek jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma żadnych opłat. Można go będzie złożyć w wersji papierowej lub on-line. Wzór wniosku jest dostępny tu.
Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o świadczenie wychowawcze składamy w gminie, w której mieszkamy. Samorząd wskazuje jednostkę organizacyjną, która będzie odpowiedzialna za wdrażanie programu. Może to być urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej. Wniosek będzie można także wysłać pocztą oraz wypełnić on-line.
Wniosek on-line o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą:

 • • bankowości elektronicznej
 • • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
 • • Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
 • • ePUAP

Kto będzie wypłacał pieniądze?
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacać samorząd gminy, w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.
Jeżeli ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko...
składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze. Nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe.
Gdy ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (czyli na najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia) to...
jeżeli osiągamy dochody tylko z tytułu zatrudnienia wówczas składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze. Jeżeli mamy dochody z innych źródeł np. z gospodarstwa rolnego, wynajmu mieszkania, otrzymujemy alimenty na dziecko itd. wówczas do wniosku dołączamy odpowiednie oświadczenie. Może to być:

 • • oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
 • • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
 • • dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Ważne! Gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie będzie można dołączyć do niego odpowiednie dokumenty.
Gmina wydaje decyzję o prawie do świadczenia wychowawczego
W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy, gmina będzie mogła zażądać udokumentowania innych, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, okoliczności. Zasadą jest jednak, że ich udokumentowanie może się odbyć poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywych zeznań.
Ważne!
Gdy wniosek zostanie wysłany drogą elektroniczną cała korespondencja z gminą będzie mogła być prowadzona również drogą elektroniczną, korespondencja z gminy będzie trafiała do wnioskodawcy na utworzone przez niego konto na stronie empatia.mrpips.gov.pl.
Wniosek złożony przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego, po wpłynięciu do organu właściwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, będzie załatwiany drogą pisemną, czyli w postaci papierowej.
Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wnioski z załącznikami dotyczącymi wysokości dochodu wydawane są i przyjmowane TYLKO w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 28
W podanych niżej miejscach wydawane są i przyjmowane wnioski na drugie i kolejne dziecko bez wyliczania dochodu na osobę w rodzinie.
Miejsca wydawania wniosków od dnia 1 kwietnia 2016 r. do odwołania w godzinach urzędowania:

 • Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 28
 • Urząd Miejski – Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Warszawska 28
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Widok 2
 • Zespół Szkół, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4
 • Publiczne Gimnazjum, ul. Bielińskiego 7
 • Szkoła Podstawowa, ul. Otwocka 13
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny, Otwock Wielki, ul. Zamkowa 4
 • Zespól Szkolno-Przedszkolny, Sobiekursk 36
 • Szkoła Podstawowa, Glinki 50
 • Gminne Przedszkole nr 1, ul. Bednarska 2
 • Gminne Przedszkole nr 2, ul. Buczka 13
 • Gminne Przedszkole nr 3, ul. Miziołka 52
 • Szkoła Podstawowa, Nadbrzeż 4

Miejsca przyjmowania wniosków:

 • Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 28 :w poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00 od wtorku do piątku w godz.8.00 – 16.00
 • Gminne Przedszkole nr 3, ul. Miziołka 52 : od dnia 5 kwietnia 2016 r. we wtorki i czwartki w godz. 7.30 – 9.00 i 14.30 – 16.00
 • Zespól Szkolno-Przedszkolny, Sobiekursk 36 :od dnia 5 kwietnia we wtorki i czwartki w godz. 7.30 – 9.00 i 14.30 – 16.00
 • Szkoła Podstawowa, Glinki 50 : od dnia 7 kwietnia we wtorki i czwartki w godz. 7.30 – 9.00 i 14.30 – 16.00

INFORMACJI NA TEMAT PROGRAMU 500+ UDZIELAJĄ PRACOWNICY MG OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARCZEWIE tel. 22 780 94 61, 22 780 62 00
Przydatne linki:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/dokumenty-i-opracowania/